Exempel på anläggningar där Automationsteknik AB levererat el-utrustning

○ Totalansvar för el-utrustning på tvättmaskin för kugghjul.
○ Totalansvar för el-utrustning på tvättmaskin för planethjul.
○ Totalansvar för el-utrustning på tvättmaskin för vevstakar.
○ Totalansvar för el-utrustning på för- och eftertvätt för ringar.
○ Totalansvar för el-utrustning på tvättmaskin för navhållare.
○ Totalansvar för el-utrustning på kabintvättmaskiner.
○ Totalansvar för el-utrustning på blås- och spolstationer.
○ Totalansvar för el-utrustning på transportbanor inom fordonsindustrin.
○ Totalansvar för el-utrustning på transportbanor inom virkeshantering.
○ Totalansvar för el-utrustning på transportbanor inom materialhantering.
○ Ansvar för konstruktion av el-utrustning, apparatskåpsbyggnation samt
PLC-programmering på kylanläggning och bansystem inom slakteribranschen.
○ Ansvar för apparatskåpsbyggnation, installation samt programmering vid
utbyte av elstyrning vid en vägbro i västra Sverige.

 

Exempel på anläggningar där Automationsteknik AB levererat el-utrustning
 • Totalansvar för el-utrustning på tvättmaskin för kugghjul.
 • Totalansvar för el-utrustning på tvättmaskin för planethjul.
 • Totalansvar för el-utrustning på tvättmaskin för vevstakar.
 • Totalansvar för el-utrustning på för- och eftertvätt för ringar.
 • Totalansvar för el-utrustning på tvättmaskin för navhållare.
 • Totalansvar för el-utrustning på kabintvättmaskiner.
 • Totalansvar för el-utrustning på blås- och spolstationer.
 • Totalansvar för el-utrustning på transportbanor inom fordonsindustrin..
 • Totalansvar för el-utrustning på transportbanor inom virkeshantering.
 • Totalansvar för el-utrustning på transportbanor inom materialhantering.
 • Ansvar för konstruktion av el-utrustning, apparatskåpsbyggnation samt
  PLC-programmering på kylanläggning och bansystem inom slakteribranschen.
 • Ansvar för apparatskåpsbyggnation, installation samt programmering vid
  utbyte av elstyrning vid en vägbro i västra Sverige.