Just nu arbetar vi med följande större projekt.

○ Kabintvättar till fordonsindustrin.
○ Uppdatering av styrsystem till fordonsindustrin.
○ Bansystem till fordonsindustrin.
○ Slaktkycklingstall.
○ Avloppspumpstationer.